Privacy statement

In het privacybeleid laten wij u weten welke gegevens we verzamelen wanneer u gebruik maakt van www.integrated.nl en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Alle persoonlijke gegevens die e-Active verzamelt van haar gebruikers via aanvraagformulieren, telefoon of andere manieren worden vrijwillig verkregen. Dit privacybeleid is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gebruiker moet expliciet toestemming geven voor het verzamelen van persoonsgegevens.

Integrated is een product van e-Active B.V.. e-Active is ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij dragen er zorg voor dat uw gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden verwerkt om uw privacy te beschermen.

Verzamelen van gegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens om onze diensten uit te kunnen voeren en/of te verbeteren. Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten of gebruik maakt van het contactformulier vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken, zoals bijvoorbeeld uw naam, e-mail adres, telefoonnummer. Deze gegevens worden gebruikt om een proefperiode te starten, contact met u op te nemen of voor het verzenden van een nieuwsbrief. In deze gevallen vragen wij u de gegevens in te vullen in een daarvoor bestemd formulier op onze website.

Daarnaast verzamelen wij ook gegevens van onze gebruikers met betrekking tot klik- en gebruiksgedrag. Wij gebruiken dit om onze diensten verder te optimaliseren. Wij verzamelen en verwerken deze gegevens alleen in overeenstemming met de wet, op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en combineren wij niet met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Verwerken en bewaren van gegevens

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

De verstrekte persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. In alle andere gevallen wordt expliciet toestemming gevraagd aan de betrokkene. De verzamelde gegevens kunnen gebruikt worden voor de volgende doeleinden:

  • Het uitvoeren van de diensten die e-Active aanbiedt;
  • Het notificeren van onze klanten over belangrijke ontwikkelingen en nieuwe diensten;
  • Commerciële aanbiedingen;
  • Het uitvoeren van marktonderzoek.

De verzamelde gegevens worden opgeslagen op servers van e-Active in een eigen, streng beveiligd relatiebeheersysteem.  De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig wordt geacht voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt. e-Active deelt, verhuurd of verkoopt de door haar verzamelde persoonsgegevens niet aan derden, behalve na rechtmatige verzoeken van autoriteiten of gerechtelijke bevelen. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van e-Active. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Gegevens wijzigen

Al onze bezoekers hebben het recht om persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt in te zien, aan te passen, te verbeteren, af te schermen, en te verwijderen.

Onderaan onze nieuwsbrieven vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons opnemen. Op een dergelijk verzoek wordt ten alle tijden binnen vier weken effectief gereageerd.

Wijzigingen van dit privacybeleid

e-Active houdt zich ten alle tijden het recht om dit privacybeleid aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren. Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.

Gebruikt u al Integrated? We helpen u graag om uw Integrated account te configureren.

Neem contact op

Probeer Integrated nu

Neem contact op